Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Toeristisch Varen Zutphen

Deze voorwaarden zijn voor toepassing op de activiteiten van de hierboven genoemde Stichting.

Reservering
Reservering van onze fluisterboten kan via onze website www.fluisterboot-zutphen.nl.
Ga naar groepsreserveringen waar u de benodigde gegevens kunt invullen en versturen.
Na binnenkomst van een reservering wordt deze per e-mail bevestigd.

Betaling
Het verschuldigde bedrag kunt u voldoen door gebruik te maken van iDEAL of door overschrijving naar onze bankrekening bij de ING nummer 670904341 In het laatste geval dient de betaling binnen vier weken op onze rekening te zijn bijgeschreven. Als de betaling is voldaan, is de reservering definitief. Bij overschrijding van de betalingstermijn ontvangt u een herinnering. Indien niet gereageerd wordt op deze herinnering vervalt de reservering.

Annuleren
Er kunnen omstandigheden zijn waardoor u genoodzaakt bent een afspraak te annuleren. De volgende vergoedingen zijn daarbij verschuldigd;
a. bij annulering meer dan twee maanden van tevoren worden geen kosten in rekening gebracht. De eventuele betaalde kosten worden teruggestort.
b. bij annulering één maand van tevoren wordt 50 % in rekening gebracht. Als er reeds betaald is dan wordt 50 % van het verschuldigde bedrag teruggestort.
c. bij annulering minder dan één maand van tevoren wordt 75 % in rekening gebracht. Als er reeds betaald is dan wordt 25 % van het verschuldigde bedrag teruggestort
d. bij annulering minder dan zeven dagen van tevoren is het volledige bedrag verschuldigd en vindt geen terugstorting plaats. Annulering dient per e-mail gemeld te worden via info@fluisterboot-zutphen.nl

Aansprakelijkheid
De Stichting Toeristisch Varen Zutphen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld van de Stichting.
Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders.

Het varen
Groepen dienen minimaal een kwartier voor de geplande afvaart aanwezig te zijn. Graag melden bij de kassier.
Het spreekt voor zich dat de aanwijzingen van de schipper(s) opgevolgd dienen te worden.
De schipper behoudt zich het recht voor de vaart te onderbreken of af te wijken van de route indien er zich naar zijn inzicht onverwachte situaties voordoen.
Bij onweer wordt er niet gevaren, wel bij regen. U kunt overwegen om, indien nodig en/of wenselijk, eigen paraplu’s mee te nemen. Tegen betaling van € 1.00 per stuk zijn bij de kassier plastic poncho’s te verkrijgen.